Informacija: +370 686 57509
Paieška svetainėje:
Alkotesterių tikslumas Alkotesterių naudotojai Alkotesterių tipai Alkotesterių priedai Dovanos/Prekės SKOLININKAI!!!


 

1.    Dėmesio įmonių darbuotojams!

Vadovas liepė išrinkti ir nupirkti alkotesterį įmonei? Nedvejokit – pirkite pas mus ir sau asmeniškai gaukite vaizdo registratorių! Vadovas patenkintas, o jūs saugus kelyje įsigijęs nepaperkamą liudininką!

       
2.  LION Alcometer 500 alkoholio matuokliai -tik žaisimas
Ir pareigūnus, ir vairuotojus šokiruoja nepatikimų „Lion 500“ rodmenys.

3 . Pristatome nemokamai
 
Alkotesterius, kurių kaina viršija 70,00 EUR be PVM, Lietuvoje pristatome nemokamai išskyrus Kuršių Neriją.
 

   Alkotesteris AlcoQuant 6020

     

        "EnviteC-Wismar GmbH"
                      Vokietija 

           

  Mes jau daugelį metų kartu :

 

 

  

            

 
     

         NARKOTIKŲ TESTERIAI 

          MAVAND Solutions Gmb
                    Vokietija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006m. gegužės 12d. nutarimas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. Nutarimas Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 56-2000

VI. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones,neblaivumo (girtumo) kontrolė

 

14. Darbdaviai kontroliuoja savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, neblaivumą (girtumą) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

15. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, tikrinimo ir medicininės apžiūros organizavimo tvarka nustatoma juridinio asmens vadovo įsakymu.

16. Darbdavys arba darbdavio atstovas privalo organizuoti savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininę apžiūrą arba atlikti tikrinimą likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios. Kiti darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininės apžiūros arba tikrinimo terminai nustatomi medicininės apžiūros organizavimo tvarkos arba tikrinimo atlikimo tvarkos aprašuose.

Medicininę apžiūrą atlikti gali juridinio asmens turimi asmens sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu juridinis asmuo neturi dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų, darbdavys siunčia darbuotoją, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

Tikrinimą gali atlikti darbdavys arba jo įgaliotas (-i) asmuo (-ys).

17. Jeigu darbuotojas, vairuojantis juridinio asmens transporto priemonę, atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų atliekamos medicininės apžiūros, darbdavio ar jo įgalioto (-ų) asmens (-ų) atliekamo tikrinimo ar nesutinka su medicininės apžiūros ar tikrinimo rezultatais, ne vėliau kaip per valandą nuo tokios apžiūros ar tokio tikrinimo atlikimo arba atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą ar tikrinimą momento jis gali pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą.

 

VII. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininės apžiūros atlikimas

 

18. Darbdavio atstovas pagal šių Taisyklių 16 punktą išrašo transporto priemonės vairuotojo siuntimą ir pristato transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntime privaloma nurodyti:

18.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas, vairuojantis juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

18.2. darbdavio atstovo vardą, pavardę, pareigas, juridinio asmens, kuriame dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;

18.3. siunčiamojo asmens vardą, pavardę, gimimo datą;

18.4. siuntimo priežastį;

18.5. transporto priemonės vairuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

19. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam darbuotojo, vairuojančio juridinio asmens transporto priemonę, medicininę apžiūrą.

20. Po medicininės apžiūros nedelsiant surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas trimis egzemplioriais, iš kurių:

20.1. vienas egzempliorius pateikiamas darbdaviui, siuntusiam darbuotoją, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros;

20.2. kitas egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

20.3. trečias egzempliorius pateikiamas tam darbuotojui, vairuojančiam juridinio asmens transporto priemonę, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

 

 

Straipsnis darbdaviui :

Už buvimą darbo vietoje neblaiviam darbo metu darbuotojui grės bauda ar atleidimas iš darbo.